۰۹۱۲۳۱۷۱۴۰۷ - ۰۹۱۲۴۹۴۵۹۴۷ - ۰۲۱۶۵۱۰۵۶۵ - ۰۲۱۶۵۱۰۶۲۳

سیستم اطفاء حریق

سیستم اطفاء حریق مجموعه عملیاتی می باشد ، که به منظور مقابله با آتش توسط خاموش نمودن ، کنترل و یا هدایت آتش‌های ناخواسته صورت می پذیرد. اهداف سیستم اطفای حریق حفاظت از سلامت افراد، جلوگیری از آسیب به اموال و حفاظت از محیط زیست می باشد.
سیستم اطفاء حریق : با در نظرگرفتن به کلاسه بندی حریق ها برای اطفای آن ها خاموش کننده های مختلفی به صورت زیر با توجه به خصوصیت و قابلیتشان طراحی و ساخته شده است .
1-سیستم اطفاء حریق آب و گاز 2- سیستم اطفاء حریق پودی3- سیستم اطفاء حریق دی اکسید کربن 4- سیستم اطفاء حریق حاوی ترکیبات هالوژنه5- سیستم اطفاء حریق حاوی کف
کلمات کلیدی

خدمات مرتبط

سیستم اطفاء حریق

جزئیات بیشتر

لوله کشی آتش نشانی

جزئیات بیشتر

لوله کشی آب و فاضلاب

جزئیات بیشتر

لوله کشی موتورخانه

جزئیات بیشتر