۰۹۱۲۳۱۷۱۴۰۷ - ۰۹۱۲۴۹۴۵۹۴۷ - ۰۲۱۶۵۱۰۵۶۵ - ۰۲۱۶۵۱۰۶۲۳

لوله کشی آب و فاضلاب

آب مورد احتیاج به منظور ساختمان از راه سیستم لوله کشی تامین می گردد، بدین ترتیب لوله کشی آب و فاضلاب یکی از چیزهای خلی مهم و اساسی در صنعت ساختمان سازی می باشد ، که اجرای اصولی آن طول عمر ساختمان را افزایش می دهد و از خسارات هزینه بردار را کم می کند.
این سیستم، لوله های انتقال آب را در همه ی ساختمان توزیع می شود و آب مصرفی را ببه منظور مکان هایی همانند حمام، سرویس بهداشتی و آشپزخانه فراهم می کند ، علاوه بر آن این سیستم به منظور دفع فاضلاب از ساختمان هم کارایی خواهد داشت.
کلمات کلیدی

خدمات مرتبط

سیستم اطفاء حریق

جزئیات بیشتر

لوله کشی آتش نشانی

جزئیات بیشتر

لوله کشی آب و فاضلاب

جزئیات بیشتر

لوله کشی موتورخانه

جزئیات بیشتر