۰۹۱۲۳۱۷۱۴۰۷ - ۰۹۱۲۴۹۴۵۹۴۷ - ۰۲۱۶۵۱۰۵۶۵ - ۰۲۱۶۵۱۰۶۲۳

لوله کشی آتش نشانی

لوله‌کشی آتش نشانی برای مواجعه شدن با آتش‌سوزی‌های ناگهانی و کنترل نمودن صورت می پذیرد. درحال حاضر تاسیسات اطفاء حریق از اساسی ترین قسمت ‌های یک ساختمان محسوب می‌ گردد. استاندارد NFPA ضوابط و قوانین سیستم‌های اطفاء حریق از قبیل : جنس و نوع لوله و اتصالات به‌کاررفته در سیستم آتش‌نشانی را مشخص می نماید.سیستم‌های آتش‌نشانی به شیوه های متفاوتی اجرا می‌ شود و وابسته به مساحت و تعداد طبقه ها هر ساختمان به کار گرفته می شود از هرکدام از شیوه‌ها مطابق استانداردهای تعیین‌شده الزامی می شود.
کلمات کلیدی

خدمات مرتبط

سیستم اطفاء حریق

جزئیات بیشتر

لوله کشی آتش نشانی

جزئیات بیشتر

لوله کشی آب و فاضلاب

جزئیات بیشتر

لوله کشی موتورخانه

جزئیات بیشتر