۰۹۱۲۳۱۷۱۴۰۷ - ۰۹۱۲۴۹۴۵۹۴۷ - ۰۲۱۶۵۱۰۵۶۵ - ۰۲۱۶۵۱۰۶۲۳

لوله کشی موتورخانه

همان طور که در سیستم بدن آدمی اعضاء و قسمت‌های متفاوت به وسیله ای رگ‌ها و اعصاب به همدیگر مرتبط می‌گردند ، یک سیستم گرمایش مرکزی ساختمان هم که دارای قسمتهای متفاوتی همانند : مخزن انبساط، مخزن آب گرم و تجهیزات پخش گرما می گردد ، به وسیله ای لوله به یگدیگر مرتبط می‌ گردند.
کلمات کلیدی

خدمات مرتبط

سیستم اطفاء حریق

جزئیات بیشتر

لوله کشی آتش نشانی

جزئیات بیشتر

لوله کشی آب و فاضلاب

جزئیات بیشتر

لوله کشی موتورخانه

جزئیات بیشتر